پایه یک تخصص ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

 پایه سه تخصص ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی

دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

مشاوره

چند دلیل مهم برای انتخاب ما به عنوان مشاور

مشاوره

دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه…

طراحی

رتبه بندی پایه یک ساختمان های مسکونی، تجاری،…

محاسبه

پایه سه تخصص ساختمان های آموزشی،  ورزشی،بهداشتی…

نظارت

کارشناسان و متخصصین ارشد در گرایش های مختلف…

پستهای اخیر

آخرین ارسالهای وب سایت
1a

تألیفات ومقاله های دکتر سعید پیری

احیای محله های تاریخی با رویکرد ارتقای کیفی زندگی ساکنان،

_Page_6A

عقد قرارداد مجهزترین میدان میوه و تره بارغرب کشور

عقد قرارداد مجهزترین میدان میوه و تره بارغرب کشور در

هتل نرگس خزر آباد

تألیفات ومقاله های مهندس مسعود شعبانی

مفهوم هویت و مولفه‌های آن، فصلنامه نقش پردازان شهر،۱۳۹۲، مسعود